İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan www.saglikliyim.com internet sitesinin ve tüm alt sitelerinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/müşterileri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

İleride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. ’nin ve/veya Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. ’nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Veri Sahibi Site’de kendisinden istenilen tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, Orange’a’ebildirdiği iletişim bilgileri dahil olmak üzere tüm bilgilerin güncelliğinden sorumludur. Bilgilerin güncel, tam ve/veya doğru olmamasından dolayı kaynaklanacak sorunlarda her türlü sorumluluk Müşteri’ye ait olacaktır.

İşbu Web sitesi ve tüm sayfaları, eklentileri, site üzerinden erişim sağlanması halinde linkleri Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine tabidir ve içeriğine ilişkin her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi, belge,marka ve her türlü fikri ve sınai haklar ile tüm telif hakları ve Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku’ndan kaynaklanan diğer hakları Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.'ye aittir. İşbu web sitesinin yapısı ve içeriği, sitede kullanılan her türlü görsel malzeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile hüküm bulunmayan hallerde Ticaret Kanunu “haksız rekabet“ hükümleri kapsamında korunmaktadır.

Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil, sitenin kendisi ile ilgili yapılacak her türlü iş ve işlem Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin işlem öncesi yazılı iznine tabidir. Bu sebeple işbu sitede yer alan bilgiler Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz, sunulamaz ve aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir Web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. 'nin yazılı izni olmadıkça bu internet sitesine link verilmesi yasaktır. Site herhangi bir şekilde Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin yazılı izni olmaksızın bir başka site üzerinden bağlantılı link olarak sunulamaz, başka bir bağlantı kanalı ile bu site üzerinde erişim sağlanamaz.

Çerezler

Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş tarafından, Veri Sahipleri’nin Web Sitesi’ndeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi veriler otomatik olarak toplanmaktadır. "Cookie"/”Çerez” adlı teknoloji kullanılarak elde edilen bu veriler istatistiksel bilgilerdir. Bu teknoloji ile amaçlanan, Kullanıcılar’ın ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretlerinden itibaren Kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyası olan bu “cookie”/ “Çerezleri” kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak Kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti., on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla Kullanıcılar’ın Web Sitesi’ndeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir “cookie” ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Sonrasında Kullanıcı’ya Web Sitesi’nde ya da görüntülü reklam ağındaki diğer sitelerde ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Sorumluluk Muafiyeti

Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. bu sitede yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğunu veya sayfaya kesintisiz surette giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde olmayıp bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, alenen ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Bu internet sitesinde yer alan her türlü bilginin ve belgenin, doğrulukları ve içerikleri Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından garanti edilmemektedir. Bu nedenle işbu bilgi ve belgelere dayanılarak yapılan işlemlerden dolayı doğacak doğrudan ve/veya dolaylı her türlü maddi ve manevi zararlar ve masraflardan ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.

Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar ilgili sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş’nin hiçbir sorumluluğu yoktur. Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş’den hizmet alınmış olması Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş’nin, sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

Müşteri, Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş’nin sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan edinmiş olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş’nin hiçbir surette sorumlu olmadığını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş’ye izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş’ni şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

Poliçe şartları, teminatlar, sigorta primi oranı ve miktarları ile ilgili olarak Site’de yer alan tüm bilgiler sigorta şirketlerinden alınmış bilgilerdir. Sigorta şirketlerinin bu şartları değiştirmeleri halinde, Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş’den bu hususta herhangi bir talepte bulunulamayacaktır. Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş, sigorta şirketlerinin işbu Site’de yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez. Geçerli poliçe şartları düzenlenecek poliçede yer alan şartlar olacaktır. Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş, Müşteri tarafından iletilen veya internet sitesi üzerinden yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerinin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak maddi veya manevi hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir. Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş gerekli gördüğü zamanlarda Site kapsamındaki hizmetleri/Site’yi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da Site’nin kapatılmasından dolayı Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş’nin müşterilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti kusur, veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarardan, Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. ve/veya çalışanı, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar. Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu bilgiler doğrultusunda, Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti., bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekil ve surette sorumlu değildir.

Burada yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. dilediği zaman, sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin sitedeki bazı özellikleri veya bilgileri veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virus koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. web sitesi'ne girmesi nedeniyle , kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

Ziyaretçi Bilgileri

Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. web sitesi herhangi bir kişisel bilgi verilmeden de ziyaret edilebilir ve incelenebilir bir niteliğe sahiprdir. Ancak 5651 sayılı Kanun gereğince yasal zorunlulukla neticesinde site trafik bilgileri kayıt altında tutulmaktadır. Sitemize kişisel bilgi girişi yapılması durumunda, veri sahibine ait bilgiler Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından güvenli biçimde saklanmaktadır. İnternetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilmektedir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumluluğunda değildir.

Resmi makamlardan “Veri Sahibi”ne yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya “veri Sahibi”nin Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. , “Veri Sahibi”nin kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirme hakkına sahiptir.

“Veri Sahibi” nin Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. web sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunu bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. ‘ye ait bulunan diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından beyan ve işbu Borsel Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.